Vergoedingen vanuit de werkgever:

Wist je dat een groot deel van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever? Veel werkgevers kunnen budget vrijmaken voor coaching. Hieronder vind je een aantal opties die mogelijk van toepassing kunnen zijn.

PERSOONLIJK OPLEIDINGSBUDGET

Waar organisaties vooral investeren in opleiden en ontwikkelen, geeft meer dan de helft (55%) van de medewerkers aan dat ‘beter worden in mijn baan’ het nummer één doel is om te leren (bron: onderzoeksbureau NIDAP). Steeds meer bedrijven hanteren een persoonlijk opleidingsbudget voor medewerkers. Dit jaarlijkse budget kun je gebruiken in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling. Vaak kun je dit ook aan coaching of loopbaanbegeleiding besteden. Check je CAO of vraag het aan je leidinggevende of HR-manager.

TRANSITIEVERGOEDING

Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat je in dienst is geweest. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of voor begeleiding bij het vinden van een andere baan.

Subsidieregeling STAP budget

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/21/leven-lang-ontwikkelen-per-2022-een-stap-dichterbij

Iedereen in Nederland die regie wil nemen over zijn eigen loopbaan en zich wil ontwikkelen, kan vanaf 1 maart 2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. Dit budget kan worden besteed voor een opleiding, training of coaching. 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

SLIM-subsidie voor ondernemers

SLIM-subsidie voor ondernemers

De SLIM-subsidie heeft als doel om jou als ondernemer te stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van je personeel. Net als in 2020 kun je in 2021 tijdens twee openstellingen een aanvraag doen. Dat kan van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september.

Voor welke activiteiten ontvangt je SLIM-subsidie? 

Je kunt de SLIM-subsidie aanvragen als je investeert in een van de volgende activiteiten:

  • Het doorlichten van je onderneming om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen.
  • Het ontwikkelen en/of invoeren van een methode die jouw personeel helpt om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor derde leerweg opleidingen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling